Languages

Link to Open Educational Resource:

Aritmètica d'ordres quaterniònics i uniformització hiperbòlica de corbes de Shimura

Reviews

There are currently no reviews. Login or register to post reviews

Discussions about Aritmètica d'ordres quaterniònics i uniformització hiperbòlica de corbes de Shimura

There are currently no discussions.